Uddannelse

2003 – 2003: System-Programmering-Netværk, Handelsskolen Ishøj og Taastrup
Varighed: 6 måneder

Fag: Systemudvikling, Virksomhedsfag – med organisation og IT jura, programmering (C++, ASP, APS.net, VB.net, ADO.net, HTML, CSS, XML, JavaScript, VBScript, SQL, Access og webservices), Operativsystemer og netværk med anvendelse af Cisco udstyr, Projektledelse (med MS Projekt) samt kariereplanlægning og teambuilding.

Desuden bestod kurset af 3×2 ugers praktik hvor der blev udviklet et CMS system for DR, til dokumentation og kommunikation af System- og drift afdelingens opgaver.

2002 – 2003: Datalogi studiet, DIKU – Københavns Universitet
Varighed: 7 måneder

Programmering: Latex og SML.

Derudover gav studiet kendskab til brugen af programmer i Linux miljø. Afbrød uddannelsen af personlige grunde.

2001 – 2002: Mobile Internet Developer, IT-Akademiet A/S – Odense
Varighed: 9 måneder

Fag: Grundlæggende internetteknologier, Webudviklingsprocessen, Udvikling af webdokumenter, Java-programmering og WAP.

Programmering: WML, WMLScript, HTML, PHP, Java, JSP, Servlets og MySQL. Uddannelsen blev afsluttet med 2×4 ugers praktik.

1998 – 2000: Datamatiker, EDB-Skolen – Tietgen-Skolen Odense
Varighed: 27 måneder

Fag: Virksomhedens systemer, Systemkonstruktion, Teknologi, Videregående systemudvikling, Java, og Intranet.

Programmering: C++, Java, ASP, SQL, Access, OOA og OOD.

Uddannelsen bestod desuden af 2 projektopgaver samt en hovedopgave, som blev udarbejdet i samarbejde med en virksomhed. Hovedopgaven omhandlede indførelse af en web-løsning i en offentlig virksomhed, hvor der blev lagt vægt på det menneskelige aspekt omkring udvikling, indførelse og vedligeholdelde af web-løsninger.

1995 – 1996: HHX, Tietgen-Skolen Odense
Varighed: 12 måneder

Fag: Regnskabslære og virksomhedsøkonomi (B), Dansk og international erhvervsret (C), International handel (B), Informationsbehandling med organisation (B), Tysk (A) og Markedsføring (A).

Uddannelsen omhandlede også brugen af windows og Microsoft Office samt systemudviking i mindre grad.

1993 – 1995: HTX, Odense Tekniske Skole
Varighed: 24 måneder

Fag: Teknologi (B), Procesteknik (B), Matematik (A), Fysik (B), Kemi (C), Biologi (C), Dansk (A), Engelsk (A), Tysk (B), Samfundsfag (C) og Erhvervsøkonomi (C).

Udarbejdelsen af tekniske rapporter og manualer var en stor del af uddannelsen.

1992 – 1993: Erhvervsuddannelsen, Odense
Varighed: 12 måneder (1. og 2. skoleperiode)

Fag: Matematik (udvidet), Naturfag (udvidet), Dansk (A), Engelsk (B), Kommunikation, Proces, EL, Byg, Maskin, Informationsteknologi og virksomhed, Informationsteknologi og samfund, Førstehjælp, Arbejdsmarkedsforhold, Værkstedsteknik og Svagstrømsteknik.

Uddannelsen gav mig bl.a. et kendskab til svagstrømsteknik samt brugen af programmer i et dos-miljø.